Ekspert: Mikrobiom – sposób na pokonanie chorób.

Ekspert: Mikrobiom – sposób na pokonanie chorób.

Zdrowe bakterie jako medycyna przyszłości, red. I. Kloskowska, Wyd. Vital, Białystok, 2018, str. 23-25.

„Żadna chyba koncepcja obecnej medycyny nie jest tak naszpikowana rażącymi sprzecznościami jak terapeutyczne zwalczanie bakterii. […] Antybiotyki stosuje się nawet tam, gdzie wcale nie pomagają. Na przykład w takich chorobach wirusowych jak grypa. […] Największa sprzeczność wynika jednak z doświadczeń z samymi bakteriami. Chodzi mianowicie o powstawanie oporności. To uodpornienie się na pożądane działanie leku to nic innego jak naturalna reakcja istot żywych, które chcą się dzięki temu uchronić przed egzystencjalnym zagrożeniem. Takie jest prawo życia, które chce przetrwać. Bakterie są do życia niezbędne. Nasze podejście wydaje się jest jednak paradoksalne. W kwestii oporności drobnoustrojów zachowujemy się tak, jakby homo sapiens nie był zdolny się uczyć.”