MISJA: Jedno zdrowie, jedno środowisko - wspólna odpowiedzialność.

MISJA: Jedno zdrowie, jedno środowisko - wspólna odpowiedzialność.

Jedno jest ZDROWIE – powietrza, wody, gleby, roślin, zwierząt, człowieka. Łączy nas – korzystanie z naturalnych surowców, środków, wyrobów, metod i technologii, czyli biologizacja w celu ograniczenia stosowania, gdzie tylko możliwe, destrukcyjnych dla zdrowia syntetycznych substancji.

Najliczniejszymi, najmniejszymi i najstarszymi mieszkańcami planety są mikroorganizmy. Każdy centymetr skóry zasiedlają miliony bakterii. Skład ich zbiorowiska jest unikatowy tak jak nasze DNA
czy odcisk palca. Śmiało można powiedzieć, że mikroorganizmy są częścią nas. Rodzaje szczepów są różne w zależności od miejsca bytowania. Tylko niektóre mogą powodować choroby. W większości
są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Najważniejszym zadaniem „dobrych” bakterii to ochrona przed inwazją „złych”: chorobotwórczych czy pasożytniczych.