Ekspert: Ze zdrowej gleby przez zdrowy chleb do zdrowia człowieka

Ekspert: Ze zdrowej gleby przez zdrowy chleb do zdrowia człowieka

Fragment artykułu „Zdrowy chleb” 2016, Nr 4, str. 53 – 64. S. Gacka – członek Zarządu Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych.

„Żyjemy w oceanie mikroorganizmów. Choć do niedawna sądzono, że to pasażerowie na gapę, to procesy, w których biorą udział są kluczowe dla życia na Ziemi. Złudne myślenie człowieka, że może pokonać mikroorganizmy chorobotwórcze przy użyciu chemii doprowadziło głównie do ich modyfikacji i powstania szczepów wyjątkowo odpornych. Jednak lata badań naukowych pozwoliły lepiej rozumieć ich świat.

Przełomowy okazał się projekt Mikrobiom Człowieka[1] przeprowadzony w USA przez Narodowy Instytut Zdrowia (National Institutes of Health USA) w latach 2007-2013. Mikrobiom został potraktowany jako nieodkryty do tej pory, specyficzny organ, który wpływa m.in. na nasze zachowanie, uczucia, sen, zdrowie psychiczne, podatność na choroby cywilizacyjne. Mikroorganizmy nigdy nie działają w pojedynkę. Ich egzystencja opiera się na symbiozie i stałej współpracy. Tworzą koalicje, by zasiedlać kolejne ekosystemy. Wyjątkową rolę pełnią probiotyki, które we współpracy z innymi mikroorganizmami tworzą naturalną barierę ochronną przed patogenami.

Przewaga pożytecznych mikroorganizmów będzie dla nas zawsze korzystna. Dlatego warto zadbać by dominowały one nie tylko w naszych organizmach, ale również w środowisku naszego życia.”

http://hmpdacc.org/