Regulamin

Sklep internetowy PRIMABIOTIC.pl, działający pod adresem www.primabiotic.pl, prowadzony jest przez:

Natubay Sp. z o.o.

z siedzibą w Koninie przy ul. Hurtowej 2, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS: 0000671480, o numerze NIP 6671770461, numer Regon 367139357, adres poczty elektronicznej: kontakt@primabiotic.pl.

Słowniczek:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://primabiotic.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient– osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie z rejestracją lub bez;
Konto Klienta– baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew bankowy– płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny– płatność wykonywana przez Klienta poprzez usługę PayU;
Płatność kartą –płatność dokonywana kartą płatniczą on–line poprzez PayU.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.primabiotic.pl. Klient może się kontaktować ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@primabiotic.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 534 487 972.
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.primabiotic.pl, natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu i rozpocznie się jego weryfikacja.
2. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta.
3. W zamówieniu Klient dokonuje:
a. wyboru zamawianych towarów
b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiony dowód zakupu (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności
4. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem).
5. Nieotrzymanie wpłaty za towar w ciągu 7 dni spowoduje nieprzyjęcie przez Sklep oferty Klienta złożonej w ramach zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy w przypadku płatności z góry).
7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji złożonego przez niego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
8. Po zweryfikowaniu zamówienia Sklep wyśle na adres Klienta wiadomość email:
a. z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach zamówienia i potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży;
b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na produkty, złożonych w ramach zamówienia, z przyczyn wskazanych w pkt I podpunkt 5 (brak płatności);
c. informacją o braku możliwości przyjęcia części lub wszystkich ofert, złożonych w ramach zamówienia, z przyczyn wskazanych w punkcie I podpunkt 6 oraz 7 (brak dostępności towaru).
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, to jest doręczenia Klientowi wiadomości email, o której mowa w punkcie I podpunkt 8a.
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
11.. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.

II. Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania zamówienia do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila kontakt@primabiotic.pl lub telefonicznie pod numerem 534 487 972.
3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie primabiotic.pl.

III. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. W przypadku zamówień z kodem rabatowym, zakup na firmę nie jest możliwy.

IV. Czas realizacji zamówienia
1.  Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Średni czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi około 3 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem)

Uwaga: W trakcie trwania akcji promocyjnych, termin dostawy może się wydłużyć.

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
• firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;
• firmy kurierskiej InPost – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;
• Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.

V. Koszty dostawy
1. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.
Po wybraniu produktów koszyk automatycznie naliczy koszty przesyłki produktów dostępnych w naszej ofercie.. Prosimy o wybranie odpowiednich kosztów wysyłki, w przypadku źle wybranych zostanie obliczona opłata zgodnie z zamieszczoną informacją.

VI. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów:

1. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie.
2. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami.
3. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia.
4. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Natubay Sp. z o.o. Poznańska 46C, 62-510 Konin, tel: 534-487-972, email: kontakt@primabiotic.pl Proszę wpisać  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.primabiotic.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez Klienta informacji dotyczących wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod tym linkiem: Formularz odstąpienia od umowy.

2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie, nie później zaś niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie.
Sklep jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi wszystkich poniesionych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru (w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez sklep).
3. Sklep zobowiązany jest odebrać towar od klienta, nie później zaś niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sklep ponosi koszty zwrotu.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy – treści cyfrowe:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Natubay Sp. z o.o., Poznańska, 46c, 62-510 Konin, Polska, kontakt@primabiotic.pl, telefon: 534487972) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: https://primabiotic.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

IX. Formy płatności 
1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
• przelew na numer bankowy 07 1140 1124 0000 4394 4500 1002
• płatność w systemie  PAYU lub PAYPAL,
2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie:
“płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej
formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty “płatność przy odbiorze” dla
danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy.

X. Reklamacje
Reklamacje
Natubay Sp. z o.o.
ul. Poznańska 46C, 62-510 Konin
Email: kontakt@primabiotic.pl
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od Pn do Pt w godz 8 – 16

Reklamacje:
1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.
2. Sklep odpowiada za brak zgodności towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta na piśmie na powyższy adres wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia niezgodności.
4. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni niezgodny z umową towar na prawidłowy albo usunie wadę. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b. żądać wymiany produktu na zgodny z umową albo usunięcia wady.
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
5. Jeśli Klientem jest konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na zgodny z umową albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z umową, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na zgodny z umową przedawnia się z upływem dwóch lat licząc od dnia stwierdzenia niezgodności, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci”, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.
7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Klient zostanie poinformowany o statusie swojej reklamacji drogą email lub telefonicznie.

XI. Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie adresowej oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
Podanie danych osobowych przez Klienta są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 25.05.2018 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
trzecich.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń.
1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Niżej przedstawione postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sklep na piśmie lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Kliena będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sklepem;
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Natubay sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy oprawach konsumenta. .
5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu “Prawo odstąpienia od umowy”.
6. Sklep może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem postanowień odnoszących się do Klientów nie będących konsumentami, które mogą ulec zmianie w każdym czasie) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

Data publikacji regulaminu: 01.01.2023

metody płatności
Produkt zostal dodany do koszyka.!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2023 Fonticons, Inc.